تجارت عمده فرش ماشینی طرح افشان کاشان

آیا با طرح افشان آشنا هستید؟ به چه علت طرح افشان در میان خریداران فرش بسیار خواهان دارد؟ در طراحی سنتی نقشه های فرش معمولا یک نظام الفبایی را می توان مشاهده کرد. الگوهایی از پیش تعیین شده که با الهام از طبیعت تمثیلی خیال انگیز از آن را در ذهن ایجاد می نماید. در حاشیه کویر نیز با توجه به بحران آب ارزش درخت و گل دو چندان بوده و مردمان حاشیه کویر در احیای این خواسته خود تلاش بسیاری نموده اند. طرح افشان نیز برگرفته از این وصف خیال انگیز بوده و با حذف ترنج در تلاش است تا زمینه را برای ارائه نقش های گل و بوته فرش ماشینی فراهم نماید. امروزه در کارخانجات فرش ماشینی کاشان طرح افشان جایگاه ویژه ای داشته و از این رو با قیمتی رقابتی قابل عرضه می باشد. تجارت عمده فرش ماشینی طرح افشان کاشان را می توانید از ما مطالبه نمایید.