فروش فرش ماشینی بدون ترنج باکیفیت

فروش فرش ماشینی بدون ترنج با کیفیت در تخصص ماست. انواع فرش ماشینی بدون ترنج با کیفیت در انواع تراکم های فنی و تجاری را می توانید از ما بخواهید. بهترین قیمت و جدید ترین نقشه های موجود را با بالاترین کیفیت ممکن تهیه نمایید.

فرش ماشینی بدون ترنج

فرش ماشینی بدون ترنج

در نقشه های فرش دستبافت المان های مشخصی وجود دارد. این المان ها و عناصر معرف نقشه فرش هستند. ترنج در کنار حاشیه و محراب و کلاله فرش از عناصر اصلی معرفی فرش و نقشه های آن است. اما در بداعتی جدید ترنج از نقشه فرش حذف گردیده است.
فرش ماشینی نیز با توجه به عدم محدودیت خود در بافت نقشه های متفاوت اثر پذیری بیشتری در این زمینه را داشته است. از این رو فرش های ماشینی بدون ترنج را می توان به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ در فرش ماشینی دانست.

فرش ماشینی بدون ترنج

فرش ماشینی بدون ترنج باکیفیت

فرش بدون ترنج ماشینی در انواع گوناگونی ارائه می گردد. این تنوع را می توان به صورت خلاصه در انواع فرش ماشینی طرح افشان و در انواع متنوعی از رنگ زمینه و ترکیب رنگ ملاحظه نمود. طرح افشان در فرش ماشینی به عنوان مثال طرحی است فاقد ترنج که ضمن رعایت تقارن در طرح سعی در تکرار عناصر طرح اولیه به صورت گسترده و در سراسر سطح فرش نموده است. در این حالت هر عنصر اولیه اعم از گل و مرغ تا طرح اسلیمی و بته جقه می تواند حضور داشته باشد. در فرش ماشینی بدون ترنج معمولا رنگ زمینه نقش زیادی را در ترکیب رنگ موجود در فرش ماشینی ایفا می نماید.

فرش ماشینی بدون ترنج

فروش فرش ماشینی بدون ترنج

تفاوت در نقشه، چه در انواع گوناگون فرش ماشینی بدون ترنج و یا در انواع نقشه های دیگر و ترکیب رنگ و رنگ زمینه هیج اثری بر قیمت فروش این نوع از فرش ماشینی ندارد. فروش فرش های ماشینی بدون ترنج را می توان همانند سایر انواع فرش ماشینی با رعایت دو شرط و با قیمت یکسان انجام داد. این دو شرط عبارتند از تراکم فنی و تجاری یکسان و جنس نخ خاب مشابه. خارج از این حالت قیمت برای هر نوع فرش ماشینی بدون ترنج ثابت می باشد. برای فروش فرش ماشینی بدون ترنج پیشنهاد قیمت استثنائی را می توانید از طریق مشاورین وبسایت ما دنبال نمایید.

فرش ماشینی بدون ترنج